Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád 

/aktualizuje se/

Rozpočet 2018

ROZPOČET 2018

Správa osobních údajů, kontaktní údaje pověřence

Správa osobních údajů DDM v souladu s nařízením GDPR

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů DDM Světlá nad Sázavou

GDPR Informace_o_zpracovani_osobnich_udaju

Přihláška k zájmové činnosti v DDM

Přihlášky přijímáme:

1/ od 3. září mailem na: ddm.svetla@tiscali.cz    /pouze nascanovanou, vyplněnou a podepsanou přihlášku/

2/ od středy 5. září je můžete vyplnit a odevzdat v kanceláři DDM 13.00 – 17.00, dále podle hodin stanovených pro veřejnost

Přihláška -formát pdf, word: 

Přihláška ATLETIKA:

PŘIHLÁŠKA ATLETIKA DDM 

PŘIHLÁŠKA ATLETIKA DDM

PŘIHLÁŠKA OSTATNÍ ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

PŘIHLÁŠKA 2018 2019

PŘIHLÁŠKA 2018 2019

Nabídka kroužků a rozvrh zájmového vzdělávání pro školní rok 2018/2019

NABÍDKA KROUŽKŮ PLATÍ OD 1.11.2018:

DDM KROUŽKY 2018 2019

GJ KROUŽKY

Tábory a pobyty 2019

———————————————————————————