SOUBORY KE STAŽENÍ

Vnitřní řád DDM:

Vnitřní řád DDM aktual.1.1.2024

Příloha 1 k Vnitřnímu řádu (Organizační struktura/schéma DDM):

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DDM

Provozní řád DDM:

PROVOZNÍ ŘÁD DDM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU aktual.

Příloha 1 k Provoznímu řádu DDM (místa poskytovaného vzdělávání DDM):

Příloha k provoznímu řádu DDM – Další místa poskytovaného vzdělávání DDM Světlá nad Sázavou aktual.

Střednědobý výhled rozpočtu DDM: 

Střednědobý výhled rozpočtu_DDM

GDPR:

Správa osobních údajů DDM v souladu s nařízením GDPR

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů DDM Světlá nad Sázavou

GDPR Informace o zpracování osobních údajů

Informace o ochraně oznamovatelů

Sponzoring DDM-poskytování sponzorských darů DDM:

Sponzoring DDM Světlá web

Přihlašování do zájmové činnosti DDM:

Informace k novému formátu přihlašování

Kroužky – Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou (ddm-svetla.cz)

Rozvrh zájmové činnosti aktualizovaný k 1.2.2024:

ke stažení zde:

Rozvrh kroužků Světlá nad Sázavou

Rozvrh kroužků GJ

Rozvrh kroužků Habry, Dolní Město, Vilémov

Hledáme další externí vedoucí kroužků a kurzů DDM-informace a inzerát ke stažení zde:

Inzerát DDM

Vzorové dokumenty pro pobytový tábor DDM Mlýnek u Velin:

Vyplní a podepíše lékař:

POSUDEK_O_ZDRAVOTNI_ZPUSOBILOSTI (1)

Vyplní a podepíše zákonný zástupce:

PROHLASENI-ZAKONNYCH-ZASTUPCU-DITETE 

PROHLASENI-ZAKONNYCH-ZASTUPCU-DITETE (2)

SOUHLAS S PŘEPRAVOU Z DŮVODU OŠETŘENÍ

SOUHLAS-RODICU-s-prepravou-z-duvodu-osetreni