DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

        příspěvková organizace, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 75 111 021           tel. 737 710 312, email: ddm.svetla@tiscali.cz, Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM

                          bankovní spojení: Komerční banka, a.s.: 43 – 1231470207/0100

PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE DDM PRO VEŘEJNOST: ZÁŘÍ 2021

PONDĚLÍ            13.00 – 17.00

 ÚTERÝ               13.00 – 17.00

STŘEDA              13.00 – 17.00

Zájmová činnost zájmových kroužků DDM začne od pondělí 13.září 2021

pokud v rozvrhu u jednotlivých aktivit není uvedeno jinak.

Ať se vám u nás v DDM líbí.

Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM

Informace k novému formátu přihlašování přes Klientskou zónu DDM-IS

Nabídka zájmových kroužků DDM pro školní rok 2021/2022

a rozvrh zájmové činnosti DDM od 13.9.2021:

DDM 2021 2022 aktualizace k 13.9.