DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

        příspěvková organizace, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 75 111 021           tel. 737 710 312, email: ddm.svetla@tiscali.cz, Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM

                          bankovní spojení: Komerční banka, a.s.: 43 – 1231470207/0100

Kroužkování neboli Nabídka zájmových kroužků, šk.r.2021/2022:
V pondělí 16. srpna 2021 nám ve Světlé nad Sázavou
začne poslední příměstský tábor DDM tohoto léta.
Od úterý 17.8. zveřejníme nabídku zájmových kroužků
pro školní rok 2021/2022.
Informace o kroužcích a přihlašování přes Klientskou zónu
najdete od úterý 17.8. na našich internetových stránkách
Pravidelné schůzky zájmových kroužků budou probíhat
již od pondělí 13. září.2021.🙂