DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

        příspěvková organizace, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 75 111 021           tel. 737 710 312, email: ddm.svetla@tiscali.cz, Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM

                          bankovní spojení: Komerční banka, a.s.: 43 – 1231470207/0100

 

Informace k novému formátu přihlašování přes Klientskou zónu DDM-IS

Nabídka zájmových kroužků DDM pro školní rok 2021/2022

a rozvrh zájmové činnosti DDM od 13.9.2021:

DDM 2021 2022 aktualizace k 13.9.