Hlavní stránka

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou

příspěvková organizace, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 75 111 021

ředitelka: Mgr. Olga Fialová, DiS., tel. 737 710 312

!!!NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ DDM 2020!!!

LETÁKY jpg, pdf:

Letní příměstské tábory 2020

Přihláška:

Prihlaska+na+primestsky+tabor+DDM (1)

MŠMT_čestné_prohlášení

Vážení rodiče, milé děti,

     na stránkách našeho města je zveřejněna informace ohledně aktuální situace s otevíráním škol a školských zařízení v našem městě. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude znovu umožněna osobní přítomnost účastníků vzdělávání ve střediscích volného času  domech dětí a mládeže. K tomuto opatření obdržel i světelský DDM manuál, který stanovuje   podmínky znovuotevření DDM/SVČ. DDM Světlá nad Sázavou využívá ke své činnosti prostory ZŠ, prostory Sportovního zařízení v Pěšinkách a pavilonu v Golčově Jeníkově, které však sdílí zároveň i s dalšími organizacemi. Provozovatelé těchto prostor musí také zajistit podmínky dané nařízením vlády, což je ve sdílených vnitřních prostorách za současné situace velmi obtížné, protože všechny kroužky DDM probíhají hromadně, a to v různorodých skupinách účastníků. To znamená, že některé tréninky a činnosti kroužků pod DDM již mohou probíhat a některé bohužel vůbec.

     Proto světelské DDM do konce letošní zájmové činnosti (tedy do 31. května 2020) většinu kroužků pro děti již neotevře. Nejsme totiž schopni vyhovět podmínkám nastaveným MŠMT.

Z těchto důvodů jsme se svolením zřizovatele přistoupili k následujícím krokům:

 • Zájmovou činnost kroužků DDM pro školní rok 2020/2021 bychom rádi zahájili již  v září 2020 (běžně nám většina kroužků začínala až v říjnu).
 • Dům dětí a mládeže bude, u kroužků pro děti, které již do konce škol.roku neproběhnou, vracet poměrnou část poplatků za zájmové útvary. I když dle zákona není na vrácení poplatku nárok, rozhodli jsme se pomoci našim členům v této nelehké situaci a poplatky za duben a květen vracet budeme. Pokud této možnosti nevyužijete, použijeme tyto peníze na chod našich zájmových útvarů pro děti (např.pomůcky pro dětské kroužky, výtvarné potřeby, atd.) a rozvoj činnosti DDM. Děkujeme!
 • DDM Světlá nad Sázavou
 • Pokud máte o vrácení poplatku zájem, na základě vyplněného a podepsaného formuláře žádosti Vám spočítáme poměrnou část (za duben – květen se u většiny kroužků jedná o celkovou částku cca. 180,- až 240,- Kč) a peníze Vám zašleme zpět. Formulář žádosti ke stažení zde: ddm-svetla.cz
 • Podmínkou vrácení poplatku u sportovně pohybových kroužků (kojenci, předškolní, školáci) je nečerpání příspěvku od zdravotní pojišťovny, což chceme ve formuláři žádosti potvrdit přímo od Vaší zdravotní pojišťovny.
 • Formulář žádosti lze do DDM podat do konce června 2020, a to emailem či donést osobně. Provozní doba kanceláře DDM pro veřejnost:
 • Květen 2020: pondělí 13.00 – 16.30, čtvrtek 13.00 – 16.30
 • Červen 2020: pondělí 13.00 – 16.30  čtvrtek 13.00 – 16.30
 • Pobočka Golčův Jeníkov: úterý 14.00 – 17.00, středa 12.30 – 16.30 ( O. Fialová, učebna A)

Během letních prázdnin Vám peníze přijdou zpátky na váš účet.

Formulář žádosti k vrácení úplaty za zájmové vzdělávání je ke stažení zde:

ŽÁDOST O VRÁCENÍ POMĚRNÉ ČÁSTI POPLATKU ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V

 • Tábory DDM: Informace, zda je můžeme otevřít a za jakých podmínek, máme o MŠMT obdržet během května. Jakmile je obdržíme, ihned zveřejníme, co a jak. Rádi bychom vyhověli potřebám rodičovské veřejnosti a zajistili možnost otevření 6-7 turnusů příměstských táborů o letních prázdninách.
 • Zároveň dochází k posunu termínů u některých aktivit DDM:
 • Další činnosti DDM (např. nábory, tréninky vybraných sportovních kroužků, možnost návštěvy kreativní dílny výtvarné, řemeslné a keramické pro stávající členy i nové zájemce, atd…) otevřeme od 24. srpna 2020, pokud to příznivý vývoj situace dovolí.
 • Zveřejníme přehled činností DDM plánovaných pro období květen – srpen 2020
 • Plán činnosti DDM pro období květen – červen 2020 je ke stažení zde:

Plán činnosti DDM pro období květen – srpen 2020