🌈Vítejte ve druhém pololetí. Je tu správná doba na to, něco nového si vyzkoušet. Proto doplňujeme kapacitu zájmových kroužků DDM.
Po elektronickém přihlášení a schválení přihlášky
bude účastníkovi kroužku stanovena poměrná část kroužkovného (za zbývající měsíce docházky) nebo předpis platby za 2.pololetí (u zájmových kroužků hrazených pololetně).🙂