Do většiny kroužků se lze přihlašovat také během školního roku, tedy i po zahájení zájmové činnosti v říjnu.

Vždy od ledna (od nového roku) se úplata za zájmové vzdělávání v kroužku, do kterého účastník nastoupí později , vypočítává podle zbývajících měsíců docházky do kroužku.

Informace o kroužcích, akcích a táborech DDM najdete po přihlášení do Klientské sekce DDM:

Přihlášení (iddm.cz)