AŤ SE VŠICHNI VRÁTÍME ZE SVÝCH CEST DOMŮ V POŘÁDKU, ŽIVÍ A ZDRAVÍ.
AŤ SE MÁME KE KOMU VRÁTIT. 
AŤ SE NÁM DAŘÍ VE VZTAZÍCH.
AŤ JE KOLEM NÁS HODNĚ LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM. 

AŤ MÁME DOST SÍLY PRO NÁSLEDUJÍCÍ DNY A TÝDNY, NEBOŤ JI BUDEME POTŘEBOVAT.

PŘEJI TEDY ZASLOUŽENĚ POKLIDNÉ VÁNOCE VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE.