Provoz kanceláře DDM o letních prázdninách:

Během letních prázdnin vypravujeme mnoho příměstských a pobytových táborů.

Jsme často v terénu. Zde kontakty na naše pracovníky:

e-mail: tabory@ddm-svetla.cz

Jaroslava Zmrhalová, hospodářka DDM                                     TEL. 606 428 001

Ing. Tereza Zikmundová, zástupkyně ředitelky DDM            TEL. 605 589 030

Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM                                        TEL. 737 710 312

Provoz kanceláře DDM v režimu letních táborů:

              PONDĚLÍ          7.00 – 11.30

STŘEDA – dopoledne     9.00 – 11.30 /PO TEL. DOMLUVĚ/

        PÁTEK              13.00 – 16.00