Nabízíme vám poslední volná místečka na pobytovém táboře DDM v Mlýnku u Velin.

Přihlašování přes Klientskou sekci DDM. Bližší informace o táboře a přihlašování:

737 710 312 Mgr. Olga Fialová, DiS.

605 589 030 Ing. Tereza Zikmundová