Dobrý den, srdečně zdravíme a těšíme se na Vaše děti na letních příměstských táborech a akcích DDM 2023.

ZDE pokyny k příměstskému táboru „Kdo si hraje (a tančí), nezlobí“

Vedoucí příměstského tábora: Lenka a Jana Boudníkovy

Kontakt na vedoucí: 604 163 086 Lenka Boudníková          

                                    boudnikova@zslanecka.cz

POKYNY pro účastníky a jejich zákonné zástupce:

 • Od 1. července 2023 není povinné dodat podepsanou papírovou přihlášku (dle ČŠI).

        Vše již máme v IS-Domeček, tedy elektronicky.

 • Nástup dětí je vždy mezi 7.30 a 8.00 hod. ráno v DDM Světlá nad Sázavou (pokud není vedoucími tábora stanoveno jinak), vchod zezadu od tělocvičen ZŠ v Lánecké ulici. Následuje dopolední program, oběd a odpolední program. Děti prosím vyzvedávejte mezi 15:00 do 15.30 hodinou tamtéž, pokud není vedoucími tábora stanoveno jinak.
 • Při nástupu dítěte na PT nám odevzdáte pouze kartičku pojišťovny. V kanceláři DDM si ji během prvního táborového dne naskenujeme a při předávání dítěte po skončení táborového dne Vám ji vrátíme. Pokud dítko absolvuje několik PT DDM, je jasné, že nám stačí naskenovat ji v kanceláři DDM jedenkrát.
 • V ceně letošních příměstských táborů jsou i případné výlety (doprava+program).
 • Pokud chcete využít příspěvek na tábor od Vaší zdravotní pojišťovny, zjistěte si prosím podmínky získání tohoto příspěvku, protože jsou různé. Některé pojišťovny mají svůj vlastní formulář a některým stačí potvrzení vygenerované DDM.  Potvrzení Vám velice rádi vystavíme, a to až po skončení tábora,tzn. v pátek 13.00 – 15.30.Pojišťovny požadují potvrzení s datem ukončení tábora a teprve potom můžete pojišťovnu s potvrzeným formulářem navštívit.

S sebou na PT by děti měly mít:

 1. Pevnou lahev na pití (k dispozici bude šťáva nebo voda)
 2. Pohodlné oblečení a správnou obuv na sportovní aktivity v tělocvičně, ale i pro pobyt venku. Obuv si lze nechat dole v šatně, k dispozici jsou i skříňky (na mince).
 3. Svačinu na dopoledne i na odpoledne  
 4. Pokud dítě bude odcházet z PT samo, je nutný písemný souhlas.
 5. Vhodné přezůvky.
 6. Igelitový sáček a dezinfekční gel do baťůžku.

Upozornění DDM:

Cenné věci nechte doma, DDM za ně nemůže odpovídat.

Pokud dítě není zdravé, táborového dne či tábora se nezúčastní. Žádáme Vás, abyste nám nemocné děti ve vlastním zájmu do tábora neposílali.

      Stravování je zajištěno formou plnohodnotného oběda. Jídelníček bude jednotný, případnou dietu nahlaste prosím zavčas. 

Rovněž včas informujte vedoucí tábora o nemoci/nepřítomnosti Vašeho dítěte (nejpozději ráno před nástupem dítěte-tedy před začátkem dopol. programu) 

Vzhledem k odhlašovací „turistice“ u táborů si Vás znovu dovolujeme upozornit na storno poplatky týkající se táborů a akcí DDM v případě, že je dítě na tábor řádně přihlášeno a na tábor nenastoupí:

21 dní před začátkem tábora nebo akce 25% z celkové částky

20 den – 14 dní před začátkem tábora nebo akce 40% z celkové částky

13 – 6 den před tábora nebo akce 60% z celkové částky

 5 – 1 den před tábora nebo akce 80% z celkové částky

 v den zahájení 100% z celkové částky

 V případě, že si účastník závazně zařídí náhradníka, storno poplatky se ho netýkají.

Jestliže účastník nemá tábor řádně zaplacen, nemůže se tábora zúčastnit.

Kontakty na pracovníky DDM: e-mail: tabory@ddm-svetla.cz

Jaroslava Zmrhalová, hospodářka DDM                                   TEL. 606 428 001

Ing. Tereza Zikmundová, zástupkyně ředitelky DDM            TEL. 605 589 030

Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM                                         TEL. 737 710 312

 ————————————————————————————————————–