PF 2024. Ať se daří.

Každý „domeček“ však tvoří lidé-srdcaři, nikoli jednotlivec sám. S úctou a poděkováním mému prima týmu-tedy všem pracovníkům DDM Světlá za velký kus úspěšné cesty a práce, který jsme společně ušli. Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM