29.4.2023. Oslava Mezinárodního dne tance ve sportovní hale. 🌈
Prima spolupráce ZUŠ Světlá nad Sázavou a světelského Domu dětí a mládeže.
Harmonie a úsměv, vzájemná úcta.. Radost z taneční různorodosti, ze společného sdílení, výměna zkušeností, všestranná podpora a pomoc, když to bylo potřeba…Multioborová spolupráce oborů ZUŠ, kroužků DDM a folklórního souboru Škubánek.
Naše společná taneční pedagožka a lektorka Valeriyja Žáčková nadchla k tanečním krokům malé i velké…
Vše se stihlo. I závěrečný tanec pro všechny, společný flashmob.
Spousta šikovných lidí a pomocníků, bez kterých by to zkrátka nešlo
uspořádat. Díky všem, kteří se o průběh akce zasloužili i těm, co se oslavy tance zúčastnili anebo nám fandili. Fotogalerii postupně zveřejníme. Nashledanou na MDT 29.4.2024.🙂