🌈Nový sportovní kroužek DDM Sportcreativ II. právě rozjíždíme.
Pro velký zájem rozšiřujeme nabídku o druhou skupinu kroužku Sportcreativ. Přijďte se nezávazně podívat a zasportovat si s Petrem a Marií Hanzalovými v úterý 16.15 až 17.15 do tělocvičny ZŠ v Lánecké ulici, vchod od DDM. Těšíme se na vás!🙂
Na sportovní aktivity můžete získat příspěvek od zdravotní pojišťovny. Na volnočasové kroužky také přispívají zaměstnavatelé, např. formou příspěvku z fondu FKSP.