Zařazení zájemců-účastníků kroužků Street dance DDM do skupin Street Z a Fellas Světlá bude možné na základě náborů,

které se uskuteční ve středy 7. a 14.9. , od 15.30 až 17.30 ve sportovním zařízení Pěšinky.

Poté bude možné se přihlašovat do Klientské zóny DDM.

Další informace viz leták: