Florbalové soustředění GJ 10.7. – 12.7.2023

Dobrý den, srdečně zdravíme a těšíme se na Vaše děti na letních příměstských táborech a akcích DDM 2023.

ZDE pokyny k 1. ročníku florbalovému soustředění v Golčově Jeníkově 10.7. – 12.7.2023

Pokud máte ještě kamarády a kamarádky, kteří by se chtěli zúčastnit, oslovte je, ještě máme volnou kapacitu (leták zasíláme v příloze tohoto mailu)

Vedoucí příměstského tábora: J. Blabolil, V. Jirák

Kontakt na vedoucí:    J. Blabolil 778 233 868    blabolil.jiri@seznam.cz

                                             V. Jirák     602 558 535    Frolisek@post.cz

POKYNY pro účastníky a jejich zákonné zástupce:

  • Od 1. července 2023 není povinné dodat podepsanou papírovou přihlášku (dle ČŠI).

        Vše již máme v IS-Domeček, tedy elektronicky.

  • Nástup dětí je vždy mezi 7.30 a 8.00 hod. ráno u pavilonu (pobočka DDM) vedle jeníkovské ZŠ. Následuje dopolední program, oběd a odpolední program. Děti prosím vyzvedávejte mezi 15:00 do 15.30 hodinou tamtéž, pokud není vedoucími tábora/akce stanoveno jinak.
  • Při nástupu dítěte nám odevzdáte pouze kartičku pojišťovny. V pobočce DDM v pavilonu si ji v den zahájení akce naskenujeme a při předávání dítěte po skončení prvního dne Vám ji vrátíme. Pokud dítko absolvuje několik akcí či PT DDM během léta, je jasné, že nám stačí naskenovat ji pouze jedenkrát.
  • Stravování je zajištěno formou plnohodnotného oběda a jedné menší svačinky. Jídelníček bude jednotný, případnou dietu nahlaste prosím zavčas. Pitný režim bude zajištěn.

S sebou by děti měly mít:

  1. Pevnou lahev na pití (k dispozici bude šťáva nebo voda).
  2. Pohodlné oblečení a správnou obuv na sportovní aktivity v tělocvičně, ale i pro pobyt venku. : Sálovou obuv do haly + sportovní obuv na umělku, vhodné oblečení (do haly i ven).
  3. Pokud dítě bude odcházet samo, je nutný písemný souhlas.
  4. Drobné kapesné (mohli bychom jít jeden den na zmrzlinu). 

Upozornění DDM:

Cenné věci nechte doma, DDM za ně nemůže odpovídat.

Pokud dítě není zdravé, akce se nezúčastní. Žádáme Vás, abyste nám nemocné děti ve vlastním zájmu do tábora neposílali.

Rovněž včas informujte vedoucí akce o nemoci/nepřítomnosti Vašeho dítěte (nejpozději ráno před nástupem dítěte-tedy před začátkem dopol. programu) 

Vzhledem k odhlašovací „turistice“ u táborů a akcí DDM si Vás znovu dovolujeme upozornit na storno poplatky týkající se táborů a akcí DDM v případě, že je dítě na akci řádně přihlášeno a na akci nenastoupí:

21 dní před začátkem tábora nebo akce 25% z celkové částky

20 den – 14 dní před začátkem tábora nebo akce 40% z celkové částky

13 – 6 den před tábora nebo akce 60% z celkové částky

 5 – 1 den před tábora nebo akce 80% z celkové částky

 v den zahájení 100% z celkové částky

 

V případě, že si účastník závazně zařídí náhradníka, storno poplatky se ho netýkají.

Jestliže účastník nemá tábor/akci řádně zaplacené, nemůže se tábora zúčastnit.

Kontakty na pracovníky DDM: e-mail: tabory@ddm-svetla.cz

Jaroslava Zmrhalová, hospodářka DDM                                  TEL. 606 428 001

Ing. Tereza Zikmundová, zástupkyně ředitelky DDM            TEL. 605 589 030

Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM                                      TEL. 737 710 312

 ————————————————————————————————————–