Při nástupu na pobytový tábor v Mlýnku u Velin je nutné odevzdat tyto dokumenty:

Posudek o zdravotní způsobilosti (vyplní lékař, platnost 2 roky)

POSUDEK_O_ZDRAVOTNI_ZPUSOBILOSTI

Prohlášení zákonných zástupců dítěte (vyplní rodič, nesmí být starší tří dnů)

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

Souhlas s přepravou do zdravotnického zařízení (vyplní rodič)

SOUHLAS RODIČŮ s přepravou z důvodu ošetření

SOUHLAS RODIČŮ s přepravou z důvodu ošetření