Blahopřejeme ke krásně kulatým narozeninám. Tento rok byl na ně v DDM bohatý. Nyní bychom rádi připomněli významná jubilea našich kolegů ze sportovních kroužků, paní Jaroslavy Holoubkové (Volejbal) a pana Jozefa Foťka (Atletika). Nepíšeme, kolik let je oslavencům, neboť jsou to oba vitální nezmaři, a totéž po mnoho let obětavě předávají dětem a mládeži ve Světlé.
Děkujeme vám za to a přejeme VŠE nej…🙂