V měsících červen až září 2023 tréninky atletiky pod DDM neprobíhají.

V tomto období jsou tréninky vedeny pod atletickým oddílem Hvězda Pardubice.

Je třeba se vždy domlouvat přímo s panem Jozefem Foťkem, atletickým trenérem.

Kontakt na pana trenéra Foťka: 723 314 752