Změna rozvrhu kroužku Angličtina hrou s Bc. Martinou Včelovou

Na základě domluvy s rodiči a dětmi jsme kroužek Angličtina hrou přesunuli z úterý        od 14.10 na PONDĚLÍ 13.00 v DDM. Změna je z důvodu nového rozvrhu pedagožky            Bc. Martiny Včelové na ZŠ v Lánecké ul. Děkujeme za pochopení.