Zájmový kroužek Šikuláček

Činnost zájmových kroužků DDM byly letos prodloužena až do června.
Chtěla bych veřejně poděkovat všem vedoucím
i dalším zaměstnancům a spolupracovníkům našeho Domečku
za to, že svou práci pro DDM dělají srdcem, s láskou a trpělivostí.
Za pracovníky DDM se s vámi pro letošek rozloučím fotkami z květnové a červnové činnosti našeho kroužku Šikuláček, který u nás obětavě vede paní Lenka Kratochvílová, DiS.
(Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou).
Letní prázdniny s tábory DDM nám už zaklepaly na dveře.
Proto přeji naší tetě Lence, účastníkům kroužků DDM i všem ostatním lidem kupu ZDRAVÍ, hodně DOBRA a nekonečnou letní POHODU bez covidu. 🌈
Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka DDM Světlá nad Sázavou