V souvislosti se zahájením zájmové činnosti v kroužcích si Vás dovolujeme požádat o kontrolu úhrad u plateb vybraných kroužků ve Vaší Klientské sekci. Včasná úhrada kroužkovného-úplaty za zájmové vzdělávání DDM  je základní podmínkou k zahájení pravidelné docházky do zájmového kroužku. Děkujeme za pochopení. DDM Světlá nad Sázavou