Vážení rodiče, milé děti,

DDM Světlá sídlí v prostorách ZŠ Světlá nad Sázavou v Lánecké ulici, se kterou sdílíme několik učeben. Další místa poskytovaného vzdělávání máme mimo sídlo organizace, ve sdílených, případně zapůjčených nebo pronajatých prostorách  v regionu. Rozvrhy našich kroužků musíme tedy přizpůsobit možnostem těchto prostor. Z tohoto důvodu zveřejňujeme nabídku našich zájmových kroužků během srpna, a to pouze s předběžnými plány rozvrhů, které se ještě během září průběžně aktualizují a dolaďují tak, abychom podle nich mohli od října (od začátku zájmové činnosti kroužků) fungovat. Děkujeme za pochopení.

Nabídka zájmových kroužků DDM pro školní rok 2023/2024 od 14.8.2023 ke stažení zde:

Přihlašování spouštíme v týdnu od pondělí 28.8.2023 elektronicky, přes Klientskou sekci DDM, a to až do naplnění kapacity. Pokud se nesejde dostatečný počet zájemců o zájmový kroužek, kroužek se neotevře. 
Podrobnosti k jednotlivým kroužkům najdete v Klientské sekci
v týdnu od pondělí 28.8.2023.
Pozor, taneční kroužky DDM pod vedením Bc. Martiny Pejcharové, DiS. mají jiné termíny přihlašování. Klientskou sekci pro taneční kroužky otevřeme až po absolvování náborů do jednotlivých skupin, termíny náborů najdete v sekci Novinky na webových stránkách nebo na letácích DDM.
Pevné rozvrhy kroužků zveřejníme během září 2023.
Vzhledem k tomu, že DDM Světlá nemá vlastní prostory pro zájmové kroužky, vyhrazujeme si právo na změnu rozvrhu u našich aktivit i během školního roku, pokud to bude závažnost situace vyžadovat.
Zahájení pravidelné činnosti v zájmových kroužcích DDM bude od pondělí 2.října 2022, pokud vedoucí kroužku nestanoví jinak.
Těšíme se na vás.