ROZVRH zájmové činnosti – kroužků DDM a přihláška pro školní rok 2019/2020

Zájmová činnost kroužků DDM začne od úterý 1. října 2019 a skončí v pátek 29.května 2020.

Přihlašování do kroužků DDM otevřeme v pondělí 2. září 2019.

Naši novou kancelář najdete v přízemí pod tělocvičami ZŠ v Lánecké ul., hned naproti zadním dveřím do ZŠ (vchod od hřbitova).

Provoz kanceláře DDM v září bude v pondělí, úterý a čtvrtek 13.00 – 17.00,

telefon 737 710 312, 606 428 001

Přihlášky lze poslat mailem na ddm.svetla@tiscali.cz , případně nechat v poštovní schránce DDM, kterou najdete vlevo za hlavními dveřmi – vchodem do vestibulu ZŠ v Lánecké ulici směrem ke školní jídelně.Na základě obdržené přihlášky (řádně vyplněná a podepsaná) obdržíte pokyny k platbě kroužku (mailem, osobně v kanceláři DDM.

ROZVRH ke stažení:

ROZVRH DDM KROUŽKY 2019 2020

PŘIHLÁŠKA ke stažení:

PŘIHLÁŠKA-2019-2020

KROUŽKY-nabídka ke stažení:

DDM KROUŽKY 2019 2020

DŮLEŽITÉ INFORMACE O ROZVRHU ZÁJMOVÉ ČINNOSTI – KROUŽKŮ DDM:

!!!ZMĚNA ROZVRHU VYHRAZENA!!!

  • OD 11-12/2019 budou některé sportovní kroužky přesunuty do nově otevřené Sportovní haly ve Světlé nad Sázavou.
  • U NĚKTERÝCH KROUŽKŮ JEŠTĚ NENÍ STANOVEN PEVNÝ ROZVRH, A TO PROTO, ŽE ČEKÁME, JAK SE BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ DOMLUVÍ VEDOUCÍ KROUŽKŮ DDM S PŘIHLÁŠENÝMI ÚČASTNÍKY PODLE JEJICH I JEHO ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ (např. rozvrhy vedoucích na jejich studiu VŠ, dostatečný počet zájemců o kroužek, prostorové možnosti DDM, rozvrh dětí na ZŠ a v ZUŠ, apod.).
  • U VYBRANÝCH KROUŽKŮ JE VZHLEDEM KE KAPACITĚ NUTNÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM JEJICH ZÁJMOVÉ ČINNOSTI.

PLÁN INFORMAČNÍCH SCHŮZEK TĚCHTO VYBRANÝCH KROUŽKŮ:

  • INFOSCHŮZKA k oběma kroužkům HRÁTKY S BATOLÁTKY A HRÁTKY S PÍSNIČKOU: POZOR!!! NA TYTO INFORMAČNÍ SCHŮZKY SE Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ ZAVČAS PŘIHLAŠTE MAILEM, O KROUŽKY JE VELIKÝ ZÁJEM, PROTO JE TŘEBA SI MÍSTO ZAVČAS DOPŘEDU REZERVOVAT!!! INFORMACE K TĚMTO KROUŽKŮM e-mail:  Batolatka.ddm@seznam.cz
  • PONDĚLÍ 16. 9., od 9.00, malý sál sportovního zařízení PĚŠINKY Bc. MARTINA MORAVCOVÁ, DiS. (kojenci a batolata, noví zájemci, pokračující skupina Martiny)
  • ÚTERÝ 17. 9., od 9.30, malý sál sportovního zařízení PĚŠINKY Mgr. LENKA KUKLÍKOVÁ (batolata), od 15.30 – nový kroužek Hrátky s písničkou, navazuje na Hrátky s batolátky s Lenkou Kuklíkovou)

—————————————————————————————————————————

  • TANEC 1 – TANEČNÍ SKUPINA DDM REBELS s L. Jelínkovou

PONDĚLÍ 9. 9., od 16.00, taneční sál sportovního zařízení PĚŠINKY

  • TANEC 2 – TANEČNÍ SKUPINA DDM ES DANCING CREW s Pejcharovou, Dis.

ČTVRTEK  12. 9., od 15.00, malá tělocvična ZŠ v Lánecké ulici

  • VOLEJBAL MINIPŘÍPRAVKA S Monikou Vondrovou

PONDĚLÍ  16. 9., od 15.30, velká tělocvična ZŠ v Lánecké ulici

  • VOLEJBAL DÍVKY

ČTVRTEK  19. 9., od 16.00, velká tělocvična ZŠ v Lánecké ulici