Rozvrh záj. činnosti

ROZVRH ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DDM – KROUŽKŮ VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 2019/2020:

ROZVRH KROUŽKŮ DDM 2019/2020 A PŘIHLÁŠKA:

ROZVRH DDM KROUŽKY 2019 2020

PŘIHLÁŠKA-2019-2020

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM 2019/2020:

DDM KROUŽKY 2019 2020

ROZVRH ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DDM PLATÍ OD ÚTERÝ 1. ŘÍJNA 2019

!!!ZMĚNA ROZVRHU VYHRAZENA!!!

  • OD 11-12/2019 budou některé sportovní kroužky přesunuty do nově otevřené Sportovní haly ve Světlé nad Sázavou.
  • U NĚKTERÝCH KROUŽKŮ JEŠTĚ NENÍ STANOVEN PEVNÝ ROZVRH, A TO PROTO, ŽE ČEKÁME, JAK SE BĚHEM MĚSÍCE ZÁŘÍ DOMLUVÍ VEDOUCÍ KROUŽKŮ DDM S PŘIHLÁŠENÝMI ÚČASTNÍKY PODLE JEJICH I JEHO ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ (např. rozvrhy vedoucích na jejich studiu VŠ, dostatečný počet zájemců o kroužek, prostorové možnosti DDM, rozvrh dětí na ZŠ a v ZUŠ, apod.).
  • U VYBRANÝCH KROUŽKŮ JE VZHLEDEM KE KAPACITĚ NUTNÁ INFORMAČNÍ SCHŮZKA JEŠTĚ PŘED ZAČÁTKEM JEJICH ZÁJMOVÉ ČINNOSTI.

PLÁN INFORMAČNÍCH SCHŮZEK TĚCHTO VYBRANÝCH KROUŽKŮ:

  • INFOSCHŮZKA k oběma kroužkům HRÁTKY S BATOLÁTKY A HRÁTKY S PÍSNIČKOU. POZOR!!! NA TYTO INFORMAČNÍ SCHŮZKY SE Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ ZAVČAS PŘIHLAŠTE MAILEM, O KROUŽKY JE VELIKÝ ZÁJEM, PROTO JE TŘEBA SI MÍSTO ZAVČAS DOPŘEDU REZERVOVAT!!! INFORMACE K TĚMTO KROUŽKŮM e-mail:  Batolatka.ddm@seznam.cz
  • PONDĚLÍ 16. 9., od 9.00, malý sál sportovního zařízení PĚŠINKY Bc. MARTINA MORAVCOVÁ, DiS. (kojenci a batolata, noví zájemci, pokračující skupina Martiny)
  • ÚTERÝ 17. 9., od 9.30, malý sál sportovního zařízení PĚŠINKY Mgr. LENKA KUKLÍKOVÁ (batolata), od 15.30 – nový kroužek Hrátky s písničkou, navazuje na Hrátky s batolátky s Lenkou Kuklíkovou)

—————————————————————————————————————————

  • TANEC 1 – TANEČNÍ SKUPINA DDM REBELS s L. Jelínkovou

PONDĚLÍ 9. 9., od 16.00, taneční sál sportovního zařízení PĚŠINKY

  • TANEC 2 – TANEČNÍ SKUPINA DDM ES DANCING CREW s Pejcharovou, Dis.

ČTVRTEK  12. 9., od 15.00, malá tělocvična ZŠ v Lánecké ulici

  • VOLEJBAL MINIPŘÍPRAVKA S Monikou Vondrovou

PONDĚLÍ  16. 9., od 15.30, velká tělocvična ZŠ v Lánecké ulici

  • VOLEJBAL DÍVKY

ČTVRTEK  19. 9., od 16.00, velká tělocvična ZŠ v Lánecké ulici