Podmínky účasti na táborech – aktualizace k 1. červenci 2021

PODMÍNKY K ÚČASTI na táboře

Vážení rodiče, milé děti,

situace ohledně pandemie covidu-19 se neustále vyvíjí. V současnosti platí tato pravidla:

Pobytové tábory:

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN

(očkování-test-nemoc):

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu uzis.cz)
  • PCR test starý max. 7 dní
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
  • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora)
  • Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora)

K účasti na táboře bude tedy potřeba preventivní negativní test. Budeme po Vás tedy požadovat písemné potvrzení negativního PCR nebo antigenního testu. Toto potvrzení Vám po antigenním testu vydají v očkovacím centru a po PCR testu by Vám měl přijít kód, kterým následně stáhnete potvrzení z internetu. 

Některou z těchto skutečností musí mít táborník potvrzenou a doložit ji v den nástupu na tábor.

Vzhledem k tomu, že letní pobytový tábor Mlýnek u Velin (31. 7. – 13. 8.) je na 13 dní, požadujeme u tohoto tábora výhradně PCR test, antigenní nestačí.

Příměstské tábory:

Stejné podmínky platí také u příměstských táborů s tím, že: Pokud potvrzení mít nebudete, pak je potřeba v den nástupu na příměstském táboře projít antigenním testem před vedoucím tábora. Test zajistí DDM. Jelikož v rozpočtu nebylo počítáno s touto položkou, prosíme o úhradu testu při příchodu a to 70,- Kč test/dítě na příměstském táboře.

Zároveň vás upozorňujeme na to, že se tyto současné podmínky účasti na táboře mohou změnit, a to v případě zhoršení epidemiologické situace.

Děkujeme za pochopení.

V případě jakýchkoliv upřesnění či dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Mgr. Olga Fialová, Dis., ředitelka

Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou,
příspěvková organizace
Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČ:75 111 021, Tel.:737 710 312

Hlavní stránka

— http://klikni6.tiscali.cz