OŠETŘOVNÉ-INFORMACE PRO RODIČE-LZE VYŘÍDIT ELEKTRONICKY!!!

Proces žádostí o ošetřovné je zjednodušen:

Nyní stačí, aby škola/školské zařízení vyplnily tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí (naskenují) a zašlou jej mailem zaměstnavateli.

Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ ke stažení:

zadost_o_osetrovne_pri_peci_o_dite_do_10_le_pri_uzavreni_skolskeho_zarizeni (1)