Ohlédnutí za školním rokem s covidem-projekt Keramika v MŠ a další aktivity DDM

Vážení a milí,

Na konci srpna 2021 nám úředně končí školní rok, který se v mnohém vymykal režimu, na který jsme dosud byli zvyklí a považovali ho za samozřejmost.

    V září jsme nadšeně otevřeli kroužky a v říjnu je na dlouhou dobu zavřeli. Bylo to pro nás velmi smutné. Dokud mohly být v provozu alespoň mateřské školy ve Světlé, pomáhali jsme radou i materiálem při výtvarných činnostech právě tam. Vznikl tak zajímavý projekt Keramika ve školce I a II (podzim 2020 a jaro 2021). Poděkování patří naší paní vedoucí keramického kroužku Zdeně Smejkalové, která pomohla i poradila. Zde ukázky ze společné práce:

Jakmile to situace dovolila, nabídli jsme pomocnou ruku při on-line výuce na ZŠ.

S dětmi jsme se potkávaly vždy dopoledne a podporovaly je během výuky i o přestávkách.

Tety-vedoucí z DDM pomáhaly i při domácích úkolech.