Obnovení zájmové činnosti kroužků DDM v květnu a červnu 2021

Rozvrh kroužků DDM v květnu a červnu 2021:

ROZVRH KROUŽKŮ DDM KVĚTEN A ČERVEN 2021 a

Čestné prohlášení kroužky 2021

Informace k obnovení zájmové činnosti kroužků DDM:

  • ZÁJMOVÁ ČINNOST KROUŽKŮ DDM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU SE V MĚSÍCI KVĚTNU POSTUPNĚ OBNOVUJE PODLE ROZVRHU (viz. ROZVRH KROUŽKŮ DDM KVĚTEN – ČERVEN 2021) A BUDE UKONČENA V NEDĚLI 20. 6. 2021.
  • VZHLEDEM K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM BOHUŽEL NEMŮŽEME OTEVŘÍT VŠECHNY KROUŽKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
  • DO 31. SRPNA VRACÍME POMĚRNOU ČÁST KROUŽKOVNÉHO ZA NEODUČENÉ HODINY.
  • NABÍDKA KROUŽKŮ DDM V OBDOBÍ KVĚTEN-ČERVEN 2021 JE ZDARMA. KROUŽKY JSOU V TUTO DOBU VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ I PRO NOVÉ ZÁJEMCE, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ AKTIVITU VYZKOUŠET, A NA PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KROUŽKU BY CHODILI AŽ OD ZÁŘÍ.
  • O PRÁZDNINÁCH PRO VÁS MÁME PESTROU NABÍDKU LETNÍCH TÁBORŮ, PŘÍMĚSTSKÝCH I POBYTOVÝCH.
  • ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM pro šk. rok 2021/2022 a PŘIHLAŠOVÁNÍ POUZE ELEKTRONICKY JIŽ OD 1. SRPNA 2021 NA STRÁNKÁCH DDM: ddm-svetla.cz
  • NA 1. SCHŮZKU KROUŽKU V KVĚTNU PROSÍM DONESTE PODEPSANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, www.ddm-svetla.cz