NOVÁ ŘEDITELNA/ KANCELÁŘ DDM

Vážení rodiče, milé děti,díky spolupráci se ZŠ v Lánecké ulici, se kterou sdílíme učebny,

jsme pro vás během druhého pololetí loňského školního roku a prázdnin připravili nové prostory. Naši novou ředitelnu/kancelář DDM najdete letos blíže vchodu do DDM, tedy v přízemí pod tělocvičnami (vchod do ZŠ od hřbitova). Tímto „přestěhováním“ jsme zároveň na místě bývalé ředitelny (na konci chodby vzadu) získali novou učebnu a sklad, kterou využijete pro vaše vybrané zájmové kroužky. Máme radost a zveřejňujeme foto cesty k nám…

PROVOZ ŘEDITELNY/KANCELÁŘE DDM PRO VEŘEJNOST V ZÁŘÍ:

PONDĚLÍ, ÚTERÝ A ČTVRTEK 13.00 – 17.00

TELEFON: 737 710 312, 606 428 001

                                                       mail: ddm.svetla@tiscali.cz

 

All-focus