Nabídka zájmových kroužků a akcí DDM Světlá nad Sázavou
pro šk. rok 2023/2024 ve Vilémově, Habrech a v Dolním Městě.
Tyto kroužky a jejich rozvrhy včetně přihlašování najdete od 11. září v Klientské sekci DDM pod záložkami „Kroužky“. Informace ohledně akcí a ostatní činnosti vám upřesníme do konce září.🙂