MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ-ZRUŠENÍ VÝUKY V DDM SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

!!!Na základě rozhodnutí MZČR
se do odvolání ruší výuka ve školském zařízení
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, příspěvková organizace, a to včetně veškeré výuky v pobočce DDM v Golčově Jeníkově.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Toto nařízení platí do odvolání – sledujte oznámení ve veřejných sdělovacích prostředcích.