Letní provoz DDM

Ahoj všichni,
v těchto dnech ukončujeme činnost zájmových kroužků pro školní rok 2018/2019 a připravujeme se na letní pobytové a příměstské tábory. Provoz kanceláře DDM bude po dobu měsíců červen – srpen v letním režimu, konkrétní informace o provozní době najdete na www.ddm-svetla.cz a na dveřích hlavního vchodu a kanceláře v DDM. Nabídku kroužků pro šk.rok 2019/2020 zveřejníme během druhé poloviny června. Do kroužků se můžete přihlašovat od pondělí 2. září 2019. Činnost v zájmových kroužcích začne od úterý 1.října 2019.


PŘEJEME VÁM VŠEM SLUNCEM ZALITÉ A POHODOVÉ LÉTO.VAŠE DDMko Světlá