Letní pobytový tábor DDM v Mlýnku u Velin

V pátek 14.8. úspěšně dorazil k cíli také náš čtrnáctidenní pobytový tábor v Mlýnku u Velin. Děkuji Mgr.Petře Kotěrové a jejímu celému týmu za vzornou přípravu a zdárný průběh tábora.
Datum 14.8. bylo dnem ukončení letní táborové činnosti DDM
pro tento rok. Letos jsme vypravili 6 turnusů příměstských táborů a jeden pobytový tábor v srpnu.
Celkem se zúčastnilo cca.200 dětí.Olga Fialová, DDM🙂 🌈