Jóga pro děti-zájmový kroužek DDM v novém školním roce

Jóga pro děti-zájmový kroužek DDM v novém školním roce
Na obrázku může být: one or more people a outdoor, text that says 'EVROPSKA UNIE strukturálni investicni ondy Operačni program Vyzkum, vyvoj vzdeláváni 737710312 Dum detí a mladeže Svetlá nad Sázavou ddm.svetia@tiscali.cz JÓGA PRO DETI Lektorka: Bc. Martina Moravcová, DiS. Kurz pro rodiče s detmi podpori správné drženi tela, koordinaci zvyšuje pružnost, ale také pomáhá oznáni dítete, uči deti relaxaci. 00OM od do let ukázková hodina zdarma: 1.zári 16:30 SC Pešinky, rezervace deti doprovod dospelé kapacita: osoby probíhat vždy útery školni rok začneme od 15.9. Prihlašeni a bližši informace: 风 martinachladova@seznam.cz 728 034 865'