Čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění a výpis nejdůležitějších požadavků

Kdo z vás bude docházet na aktivity DDM, které otevřeme, musí odevzdat vedoucímu kroužku podepsané Čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nemůžete navštěvovat plánované aktivity DDM V OBDOBÍ KVĚTEN – SRPEN 2020.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JE KE STAŽENÍ ZDE:

MŠMT_čestné_prohlášení

Dále doporučujeme prostudovat základní body k ochraně zdraví:

VÝPIS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ možné PROBÍHAJÍCÍ ČINNOSTI DDM