Atletika-nový příměstský tábor Hany Ptáčníkové (svěřenkyně p. trenéra Foťka z DDM)

Nabídka dalšího příměstského tábora ve Světlé n./Sáz.
Pořádá Hana Ptáčníková (svěřenkyně trenéra p. Foťka z DDM) a její tým.
Kontakt a informace o přihlašování jsou uvedeny na letáku.