Informace k platbám kroužků

Vážení a milí účastníci zájmového vzdělávání v DDM, většina našich kroužků má platby nastaveny na zač. škol. roku jednorázovou částkou za celý rok. Nově přihlášení  členové zájmových kroužků obdrží do konce ledna mail s pokyny a poměrnou částkou (za zbývající…