Prosíme všechny zákonné zástupce dětí přihlášených na atletiku a fotbal /zejména dojíždějící/, aby do přihlášek uváděli platná telefonní čísla a aby si na těchto kroužcích u vedoucího ZÚ pana Foťka /tel.723 314 752/ vždy zavčas zjistili případné změny. Jde hlavně o případ, kdy na některém tréninku vaše děti chyběly a tak informaci o změně od pana Foťka nedostaly.

Rozvrh záj. činnosti