ROZVRH ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DDM VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 2017/2018:

ATLETIKA        pondělí, středa, pátek 16 – 17 hodin

/Hřiště u ZŠ Komenského nebo dle pokynů trenéra, telefon na trenéra Foťka: 723 314 752/

FOTBAL           pondělí, středa, pátek  15 – 16 hodin 

/Hřiště u ZŠ Komenského nebo dle pokynů trenéra, telefon na trenéra Foťka: 723 314 752/

Pod DDM probíhají kroužky Atletika a Fotbal od pondělí 2. října 2017.

FLORBAL ZÁVODNÍ          

                                            pondělí          15. 00  – 17. 00 hodin           

                                            středa            15. 00 – 17. 00 hodin

FLORBAL PŘÍPRAVKA     středa            14. 00 – 15. 00 hodin

———————————————————————————————————————————

VOLEJBAL CHLAPCI        pondělí           17. 00  – 18. 00 hodin           

                                            středa             17. 00  – 18. 00 hodin

VOLEJBAL DÍVKY             úterý               16. 00  – 17. 00 hodin

                                            čtvrtek             16. 00  – 17. 30 hodin

Florbal i volejbal probíhají v tělocvičnách ZŠ v ul. Lánecká, od pondělí 2. října dle rozvrhu. S sebou musíte mít vhodnou sálovou obuv a 10 Kč do skříněk na obuv.

Všichni se přezouvají u vchodu do DDM.

KONEČNÁ PODOBA ROZVRHU ZÁJMOVÉ ČINNOSTI DDM VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU SE NYNÍ PŘIPRAVUJE a DOLAĎUJE. Zde rozvrh kroužků platný od 2. října.

   KROUŽEK                   SCHŮZKY                                VEDOUCÍ                 DEN, ČAS, MÍSTO

CVIČÍME SPOLU Kondiční cvičení a protahování Lenka Libecajtová ÚTERÝ

17.00 – 18.00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PĚŠINKY

 

FLÉTNA PRO RADOST I. Základy hry na zobcovou flétnu, hra tónů a jednoduchých písní, podpora zdravého dýchání, pro děti od 5 let a výše, možnost rozdělení do skupin podle věku FIALOVÁ OLGA, Mgr., DiS. Vyučovací skupiny fléten /možnosti/:

STŘEDA

14.00 – 14.45

14.45 – 15.30

15.30 – 16.15

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, učebna PC v přízemí

FLÉTNA PRO RADOST II. Další rozvíjení flétnových dovedností z předchozího ho školního roku, pokrač. ve hře na flétnu, určeno pro děti z 1. stupně ZŠ FIALOVÁ OLGA, Mgr., DiS. Vyučovací skupiny fléten /možnosti/:

PONDĚLÍ

13.15 – 14.00

STŘEDA

13.15 – 14.00

/14.00 – 14.45/

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, učebna PC v přízemí

HRÁTKY S BATOLÁTKY  Rozvoj pohybových a rozumových schopností, citového i sociálního vývoje, rozvoj řeči hravou formou pro děti od 6 měsíců do 3 let KUKLÍKOVÁ LENKA, Mgr.  ÚTERÝ

9.30 – 10.15

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PĚŠINKY

AEROBIC S ALČOU Základní pohybové dovednosti a sestavy v aerobiku pro školáky  FILIPPI ALENA, Mgr. PÁTEK

12.30- 13.30 hod.

KERAMIKA          S BLANKOU Základy práce s hlínou v keramické tvorbě a další rozvíjení dovedností, práce s glazurami, rozvoj dětské tvořivosti, materiál v ceně, dop. pro děti od 6 let ZMRHALOVÁ BLANKA, Mgr. PONDĚLÍ 

14.00 – 16.00 hod.

 

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, výtvarná učebna ZŠ v přízemí pod tělocvičnami

KERAMIKA S LUCKOU

Keramická tvorba: Modelování nádoby(miska, hrnek, váza, květináč) z ruky, plátování , podle forem:-postava, zvíře

-reliéf, basreliéf s kombinacemi se sklem, dekorování keramiky (struktury,engoby, glazury), materiál v ceně, dop. pro děti od 6 let

RABENSOVÁ LUCIE PONDĚLÍ

14.00 – 15.00

/možno pracovat v ateliéru až do 15.30/

15.30 – 16.30

/možno pracovat v ateliéru až do 17.00/

STŘEDA

14.00 – 15.00

/možno pracovat v ateliéru až do 15.30/

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, výtvarný atelier DDM v přízemí

KUDY Z NUDY VEN Kroužek navazuje na Zálesáka, získávání znalostí o krajině a přírodě kolem nás, procvičování herních a tábor. dovedností, vycházky, pro děti od 8 let BENEŠ PAVEL STŘEDA 

16.00 – 17.30

 

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, učebna PC v přízemí

MULTIMÉDIA Multimediální tvorba /zábavnou formou si děti vyzkoušejí být hercem, moderátorem, filmařem, práci s mikrofonem, mohou si také vytvořit vlastní projekt. Doporučujeme dětem od 6-15 let. Podle počtu a věku přihlášených se děti můžou rozdělit na mladší a starší tvůrčí skupinu/ HÁJEK MICHAL STŘEDA

15.30 – 17.00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PĚŠINKY

 

 

POHYB JE HRA Rozvoj pohybových dovedností u dětí, pro děti od 4,5 let do 6 let, vhodné zejména pro předškoláky LIBECAJTOVÁ LENKA ÚTERÝ

15.30 – 16.30

tělocvična ZŠ Komenského, ulice Jelenova, u řeky

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK Získávání základních rybářských znalostí a dovedností, na konci znalostní test a po jeho úspěšném dokončení rybářská povolenka zdarma, dop. pro děti od 3. třídy /měly by umět psát/ ŠIMEK JOSEF

HÁJEK PAVEL

STŘEDA 

14.00 – 15.00

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, 

SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ HRY, FLORBAL Rozvoj pohybových a sportovních dovedností u školáků, florbal /doporučujeme pro děti od 4. do 9. třídy/ BENEŠ PAVEL ČTVRTEK

16.00 – 17.00

zkušební provoz říjen 2017

DDM Světlá     nad Sáz.,

Lánecká 699, malá tělocvična

ŠACHOVÝ KROUŽEK Základy šachové hry a rozvíjení šachových dovedností MAREŠ VLASTIMIL a trenéři Šachového klubu (s kvalifikací trenér 2. třídy) STŘEDA

od 14.00

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, učebna v 1. patře,

ŠIKOVNÉ RUČIČKY Příprava a výroba jednoduchých rukodělných výrobků, výborné na jemnou motoriku, materiál v ceně, doporučujeme pro děti od 7 let ŽIŽKOVÁ MARTA ÚTERÝ 

14.00 – 15.00

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, učebna v přízemí,

TANCUJEME S LUCKOU Moderní tanec, základy street dance a dalších stylů, podle počtu a věku přihlášených se děti rozdělí na mladší a starší skupinu, doporučujeme pro děti od 6 let JELÍNKOVÁ LUCIE PONDĚLÍ 2.10.,  9.10

16.30 – 17.30 ÚVODNÍ SECVIČENÍ, dále pro velký zájem o tento kroužek předpokládáme  rozdělení do 2 skupin 

/od 16.10./:

16.00- 17.00,

17.00 – 18.00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PĚŠINKY

VESELÉ DRÁTKOVÁNÍ

V tomto kroužku si můžete zábavnou formou vytvořit své vlastní, originální výrobky z drátků, korálků, kamínků, papíru …

Např: Krmítko pro ptáčky, zvonečky, vločky,naušnice, náramky, přáníčka a mnoho dalšího.

Materiál v ceně kroužku. Určeno pro děti od 8 do 15 let

JANÁKOVÁ MARCELA PONDĚLÍ 2.10.

14.00 – 16.00 dále dle domluvy s vedoucím ZÚ

1 X ZA 14 DNÍ

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, učebna v přízemí,

 

VÝTVARNÝ ATELIER M-MALBA

Základy malby reálné, abstraktní a vlastní tvorby, akvarel, tempera, akrylové barvy, pro děti od 3. třídy

RABENSOVÁ LUCIE STŘEDA

14.00 – 15.30

dle INDIVIDUÁLNÍ domluvy s vedoucím ZÚ

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, výtvarný atelier DDM v přízemí

VÝTVARNÝ ATELIER P-PŘÍPRAVKA na talentové zkoušky

Základy reálné kresby podle modelu,nácvik prostorového vnímání, základní techniky kresby, malby

(tužka,uhel,křídy,akvarel, tempera), vyhotovení portfolia, konzultace domácích prací, případně výuka teorie dějin umění, pro děti od 7. třídy

RABENSOVÁ LUCIE dle INDIVIDUÁLNÍ domluvy s vedoucím ZÚ,

DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, výtvarný atelier DDM v přízemí

ŽENY 50+ Kondiční a zdravotní cvičení pro ženy 50+ a seniorský věk ŠTORKOVÁ JARMILA ÚTERÝ

17.00 – 18.00 

tělocvična ZŠ Komenského, ulice Jelenova, u řeky

PŘIHLÁŠKY prosíme doručit do DDM Světlá nad Sáz.,

Lánecká 699, ředitelna, Mgr.Olga Fialová, DiS., 

BABY CVIČENÍ GOLČŮV JENÍKOV Cvičení pro maminky s dětmi, kojenci a batolata, využitípsychomotorických a gymnast. pomůcek VAVRUŠKOVÁ KATEŘINA, Mgr. ČTVRTEK

od 09.30 a 10.15 hodin, dále dle domluvy s vedoucím ZÚ, 

nutná rezervace předem

608 344 480

Pavilon vedle ZŠ Golčův Jeníkov, vchod zezadu

BOSU CVIČENÍ GOLČŮV JENÍKOV Cvičení je určeno nejen maminkám po porodu, ale všem ženám, které chtějí zpevnit své tělo, cvičíme s rehabilitačními pomůckami: bosu,overbal, gym. míč VAVRUŠKOVÁ KATEŘINA, Mgr. STŘEDA 

od 18.00 a od 19.00 hodin, dále dle domluvy s vedoucím ZÚ,

nutná rezervace předem

608 344 480

Pavilon vedle ZŠ Golčův Jeníkov, vchod zezadu

HUDEBNÍ KROUŽEK PŘEDŠKOLÁCI

GOLČŮV JENÍKOV

Úvod do světa hudby pro předškoláky, základy hudebního vnímání rytmu, intonace, zpěvu formou hry. Základy hry na zobcovou flétnu, hra tónů a jednoduchých písní, podpora zdravého dýchání, pro předškoláky a děti od 5 do 6 let, před nástupem do 1. třídy FLÍDROVÁ ILONA, Bc., DiS. ČTVRTEK

16.00 – 17.00  

Pavilon vedle ZŠ Golčův Jeníkov, vchod zezadu

MAŽORETKY GOLČŮV JENÍKOV Tanec s hůlkou na hudbu, choreografie je postavena na práci s hůlkou při pochodové hudbě, twirling, určeno pro začátečníky, doporučujeme pro děti I. stupně ZŠ SEMERÁDOVÁ DOMINIKA ÚTERÝ

16.00 – 17.00, od 1.1.2018

15.30 – 16.15 mladší, 16.20 – 17.05 starší

Pavilon vedle ZŠ Golčův Jeníkov, vchod zezadu

       
PILATES CVIČENÍ cvičení Pilates pro ženy a dívky-protahování a posilování těla metodou Pilates  Gabčová Anna PONDĚLÍ 

a ČTVRTEK

17.30 hodin

/od listopadu 2017/

rezervace:

724 747 598