Dům dětí a mládeže Světlá nad Sázavou

příspěvková organizace, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 75 111 021,

Hodiny pro veřejnost v kanceláři DDM /říjen 2017 – květen 2018/:

PONDĚLÍ A STŘEDA 13.00 – 17.00 hod.V případě nepřítomnosti pracovníka volejte prosím nebo pište na tel. 737 710 312, e-mail: ddm.svetla@tiscali.cz, domluvíme se individuálně.
webové stránky: www.ddm-svetla.cz
facebook: @ddmko.cz https://www.facebook.com/ddmko.cz/#

nabízí dětem i dospělým pravidelnou činnost (zájmové kroužky říjen – květen)

i příležitostné akce (výlety, tábory, dílny, kurzy, zájezdy a soutěže)

NABÍDKA KROUŽKŮ, ROZVRH a PŘIHLÁŠKY k rychlému stažení zde /formát odt, pdf

KROUŽKY SLEVA OD LEDNA 2018 /DOCHÁZKA LEDEN  – KVĚTEN 2018/

Kroužky DDM sleva od ledna 2018

Kroužky podle zaměření aneb Co se tam děje…

Kroužky DDM podle jejich zaměření

PŘIHLÁŠKY ke stažení:

PRIHLASKA_K_ZAJMOVEMU_VZDELAVANI

DDM neboli Dům dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou má bohatou historii. Mnozí si jistě vzpomenou na dobu, kdy se na kroužky DDM chodilo do budovy k řece, v ulici Jelenova, vedle 1. stupně ZŠ Komenského. Kromě mnoha zájmových kroužků pořádal DDM různé jednodenní výlety a akce (Dětský den, pohádkový les, vánoční a velikonoční dílny, atd.). Nechyběla nabídka příměstských a letních táborů.V současné době sídlí Dům dětí a mládeže ve Světlé nad Sázavou zejména v prostorách ZŠ Lánecká (vchod od tělocvičen). Máme k dispozici kancelář, velkou i malou tělocvičnu, dvě výtvarné dílny, PC učebnu, klubovnu a kuchyňku. Dále využíváme prostory sportovního zařízení Pěšinky a tělocvičny ZŠ Komenského. Novinkou je pracoviště/pobočka DDM v Golčově Jeníkově.

!!!Hledáme vedoucí!!!

DDM hledá kvalifikované vedoucí zájmových kroužků (kvalifikace pro dílčí pedagogickou činnost dle zákona č. 563/2004Sb) pro tyto kroužky:Veselé drátkování,Taneční kroužek, Florbal, Mažoretky, Pilates cvičení, Bosu cvičení, Výtvarné kroužky.

Více informací na tel čísle 737 710 312, Mgr. Olga Fialová, DiS., ředitelka příspěvkové organizace